Thứ Hai, tháng 12 23, 2013

Thực và thức

Cái thời trẻ và thời già nó khác nhau đã đành, mà mỗi thời nhận thức với cái thực nó cũng vẫn khác nhau nốt :-)
Như bức ảnh kèm đây ở bài trên Dân Trí "Hà Nội đón Noel trong rét đậm..." trông có vẻ đã rét lại kèm theo mưa. Ối giời rét quá!
Thực ra thì ở ngoài rét, hơi nước do các cụ thở ra nó đọng vào cửa kính phía trong xe đóng kín đấy ạ. Không phải mưa đâu.

Không có nhận xét nào: