Thứ Tư, tháng 12 25, 2013

Mã hóa đòi tiền

Bạn Trỗi mình có người, vài người cơ đấy, làm việc trong ngành "gân xìu" (cơ yếu) là ngành biến thông tin thành là "không tin". Mà xưa nay chỉ thấy có trả tiền mới được dùng cái sự biến (mã hóa) ấy như một cách tự bảo vệ mình. Không ngờ bọn gian tà bây giờ lại dùng bài bảo vệ để chấn lột đòi tiền.
Như tin đưa: "Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu bảo mật của Dell Secureworks, một loại ransomware có tên Cryptolocker đã lây nhiễm cho khoảng 250.000 máy tính chạy Windows trên khắp thế giới."
"Ransomware là thuật ngữ chỉ những loại mã độc sử dụng hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu của người dùng và đòi được tiền chuộc thì mới khôi phục lại dữ liệu."
Cứ như đang đi xe bus đến bến mới phát hiện có thằng nào khóa số 8 tay mình vào thanh bám trần. Không trả tiền có xuống được không?
He he, bạn Trỗi mình (quét chuột vào đoạn tàng hình sau đây) dùng MÁY TÍNH CHẠY WINDOWS cẩn thận nhé. Không phải cháu :-)

Không có nhận xét nào: