Thứ Sáu, tháng 7 26, 2013

Bụt chùa nhà không thiêng

Người Việt mà cứ phải chờ nước ngoài nó nói mới chịu tin Việt Nam như điểm hẹn vàng cho nhiếp ảnh.
Cái mô típ này


thì cũng xêm xêm của tôi cái này, với bóng dáng người thợ

He he, mấy hôm nữa bọ làm chuyến "ta ba lô" vào Hội An, xem có kiếm chác gì được không :-)

Không có nhận xét nào: