Thứ Ba, tháng 7 16, 2013

Bếp lẩu cá trê sông Sài Gòn

Bài của The Old Man trong VnPhoto.net:

Ở bài post trước tôi có đăng hình cái bình gas với ngọn khè thường thấy trong tiệm. Nhưng trong phần này tôi xin giới thiệu một cái lò khè rẻ tiền ai củng có thể làm mà không tốn 1 xu nào (chỉ tốn có 1 xu) và đã được quãng bá rất rộng trong giới hiking ở Mỹ. Cái lò gồm hai phần cắt ra từ 2 cái đáy lon coca hay pepsi hay bia. Chỉ cần đục vài cái lổ nhỏ là bạn có một cái lò khè mà khi chưa thấy nó hoạt động bạn không thể tin được khả năng to lớn của nó. Nhiên liệu dùng chỉ là một ít cồn cháy (burning alcohol) hay dầu hôi. Nhìn hình là bạn có thể biết cách làm như thế nào rồi. Search với key "How to make a alcohol stove" bạn sẻ thấy cả trăm bài viết về cái lò này.

Tôi đã làm gần xong rồi đây. Chỉ còn đục mấy lỗ là có thể thử được, he he... Chỉ cần nhớ: thử ở nhà không... cháy được :-)

2 nhận xét: