Thứ Năm, tháng 10 13, 2011

Sống chậm

Nhà TM về rồi, còn mỗi Tùng kiếng thôi.

Không có nhận xét nào: