Thứ Hai, tháng 5 25, 2009

"Mặt trận" môi trường?

Phía Đông thì bị tranh giành chủ quyền biển đảo, phía Tây thì bị "mua đất" Tây Nguyên, tài nguyên môi trường thì bị "rút ruột". Xem ra thế kỷ 21 khó sống nhỉ.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cha ông ngàn năm vẫn trụ được. Chẳng lẽ con cháu TK21 mạt lộ? Bachai

Nặc danh nói...

Các cụ xưa vẫn nói : " Đời cua cua máy , đời cáy cáy đào" lo chi ba cái chuyện vặt . Quan trọng bây giờ là phải cố kiếm một cái ghế nào đó dễ bề gặt hái cho đẫy cái đã . Cái nhà anh TQ chưa quen với cung cách Ăn...Làm mới nên cứ thắc mắc mãi .
HQK

Lê Tự Thành nói...

Nhận được những thông tin này mới thấy ngán ngẩm với nỗi "trường kỳ kháng chiến". Không kháng chiến thì mất nước. Nhưng những giải pháp về môi trường thì quả là mới.
TT