Thứ Ba, tháng 5 22, 2007

SÁCH "SINH RA TRONG KHÓI LỬA" TẬP 2

CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ!

Khi cùng nhau làm cuốn sách “Sinh ra trong khói lửa” tập 2, Ban Biên tập chỉ nghĩ cố gắng lưu giữ lại những kỷ niệm của một thời. Tư liệu từ các gia đình LS cùng bài vở gửi cho chúng tôi biên tập trước khi 2 cuốn “Mãi mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được phát hành. Cũng chẳng nghĩ cuốn sách sẽ là cái gì thật vĩ đại và cũng chẳng cần phải lăng-xê vì chúng tôi xác định bản thân những LS, bạn của chúng ta, đã là những Nguyễn Văn Thạc, những Đặng Thùy Trâm rồi.
Cho đến khi các CCB Tăng – Thiết giáp, đồng đội của Lê Minh Tân, nhận được cuốn sách có di ảnh của Lê Minh Tân in trên bìa, thông qua nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng, đã “liên lạc” được với anh. Và… chúng ta đã tìm được người bạn cũ hy sinh và thất lạc đã 33 năm nay.
Chuyện Phan Thị Bích Hằng gặp được Lê Minh Tân cũng là những điều kì diệu. Nhân 30/4 năm nay, Hằng làm giỗ cho vong linh các LS. Trên ban thờ đặt 2 cuốn sách “Huyền thọai Trường Sơn” và “Sinh ra trong khói lửa”. Nghe kể lại, khi thắp hương và là giỗ cho các anh xong tự nhiên cô thoang thoáng “gặp” một gương mặt quen quen. Lục trong trí nhớ một hồi cô nhớ ra đó là hình ảnh anh Lê Minh Tân, đồng đội của anh Lê Kinh Thông ở Ban Liên lạc Cựu Sinh viên, Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, in trên bìa cuốn sách đặt trên ban thờ. Rồi… cứ thế, cứ thế, Hằng đã “nói chuyện” được với anh Tân.
Như vậy không chỉ dừng ở việc lưu lại kỷ niệm của một thời mà cuốn sách đã có tác dụng hơn thế!

Không có nhận xét nào: