Thứ Hai, tháng 5 07, 2007

49 ngày Thuỵ Linh mất

Hôm qua gia đình đã tổ chức 49 ngày Thuỵ Linh mất. Anh em khoá mình có dịp công tác gần gũi với Thuỵ Linh đã đến thắp hương.
Tôi tính toán thế nào lại là ngày hôm nay. Hỏi ra mới biết bị sai muộn một ngày. Thôi thì muộn một chút, hôm nay tôi và Quốc Dũng rủ nhau tới thắp hương cho bạn.
Viết lên đây mấy dòng để anh em xa gần đọc được và tưởng nhớ tới Thuỵ Linh.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chưa chắc ai sai, vì có 2 "trường phái": 49 ngày và 50 ngày, không "phe" nào thắng phe nào. Vì vậy, tùy chọn. Các ông xem như thuộc trường phái 50 ngày. HCQuang

Nặc danh nói...

Phe ta thì cũng tính 49 ngày. Nhưng có thể khác ở chỗ ngày mất có tính là ngày đầu tiên không? Thuỵ Linh mất ngày 19/3.
Tôi tính ngày 19+49=68. Hết tháng 3 là 31 ngày, hết tháng 4 là 61 ngày thì 7/5 là 68 ngày. Không tính ngày mất.
Có lẽ gia đình tính cả ngày mất thì phải cộng lên từ ngày còn (18/3) 18+49=67. Như thế, như thế, ... ra ngày 6/5.
Hữu Thành