Thứ Ba, tháng 10 28, 2014

Tình hình HN.Dũng

Một số bạn gọi điện hỏi tôi về tình hình sức khoẻ HN.Dũng, mà theo đương sự nói là "chúng nó sợ làm tao sợ, mà tao có sợ đíu gì đâu".
Vậy nên xin thông báo với các bạn là HN.Dũng đã về nhà sau đợt hoá trị, thứ Hai này sẽ đi khám lại để quyết định bước tiếp theo. Các loại thuốc trị ung thư (bao gồm cả bọ cạp xanh của Cu Ba) đều có đủ.
Cậu hơi mệt vì truyền thuốc vào người, so với người khác thì thế vẫn còn khoẻ lắm. Tinh thần thì "như không có bệnh". Có lẽ nghề công binh làm hầm thì không biết nó sập lúc nào, sập thì không biết nữa nên không sợ nó thành quen rồi.

Không có nhận xét nào: