Thứ Hai, tháng 2 10, 2014

Ô nhiễm sóng wifi

Ngày mai đưa tiễn bạn về nơi cực lạc. Hi vọng nơi ấy không ô nhiễm thế tục như nơi bạn vừa rời bỏ.
Mà có khi bạn còn không biết đến thứ ô nhiễm sóng wifi như quanh tôi đây. Mừng cho bạn rời bỏ thế giới này với không lòng luyến tiếc những thứ lăng nhăng như FB và game online :-)


1 nhận xét:

TM nói...

@TQ: Bài này "quá đậm" tính chuyên nghành nên...
Thằng cháu nội tôi rất thích ba cái đồ thị chồng lấn "xanh,đỏ" này,chắc nó...hiểu!