Thứ Tư, tháng 1 15, 2014

Mời đoán tiếp


(Nguồn ảnh: Văn Lưu )

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhìn quen lắm, nhưng khó, tôi đoán "Tukhi" và "Thẹo" QT nhắc hộ nhé, hoan hô QT, bạn có ý tưởng hay.

TQtrung nói...

Đoán đúng thì xin bật mý ngay, đội mũ chính là Phan Hoài Thuận, cái anh đẹp giai cổ lông bên phải thì đúng là Lưu "thẹo"