Chủ Nhật, tháng 9 29, 2013

Sống chậm, và bây giờ là...

...ngắt kết nối.
Đã từng có rất nhiều trí tuệ đổ vào công nghệ để con người trong những năm gần đây không còn là "con" như một sinh vật. Sẽ không là một người đầy đủ của thời đại này nếu không có một số... máy móc kèm theo, đặc biệt là các thiết bị thông tin kỹ thuật số.
Xu hướng đó đáng lo ngại  tới mức người ta phải ngắt kết nối để có một cuộc sống bình thường, bằng những gì mà con người tự có, không do máy móc hỗ trợ.
Liệu chúng ta đã cần như thế chưa? Có vẻ như đã?

1 nhận xét:

VNQ nói...

Chừ ra quán cafe đi với bạn giai, bạn gái mà trên tay đám thanh niên, đứa mô cũng IPad, Iphone, tình tự thì chẳng nó chi, buôn dưa thì cũng không nốt, mắt thì cứ dán vào màn hình "face" với phiếc, chat chít với ải với ai ở tận đẩu tận đâu, thỉnh thoảng tự nhiên lại ré lên như một lũ ở Châu quỳ xổng ra. Nên nếu có đi "giai gái cái đực", bia bọt với bạn bè tốt nhất là ngắt...kết nối, không có ngày ăn "bưởng" :)