Thứ Tư, tháng 9 04, 2013

Nhân chứng Mùa Thu Tháng Tám: GS Cao Huy Thuần

SGTT có bài phỏng vấn GS Cao Huy Thuần, người trải qua CMT8 đầy ắp kỷ niệm của một cậu bé Nhi đồng Cứu Quốc. Ông nói:

"Nhân ngày độc lập, tôi cũng xin nói thêm, hay nói cho đúng, cũng xin hát thêm - hát những bài hát mà chúng tôi đã hát hồi 1945. Bài Bao chiến sĩ anh hùng tận cùng như thế này: "Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam!/ Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam!/ Đài hạnh phúc đắp xây tự do!/ Việt Nam tranh đấu chống quân ngoại xâm".
Triệu người Việt Nam như một đều đang nói: chúng ta đang gặp ngoại xâm. Triệu người Việt Nam như một đều đang thề: thề phục quốc. Triệu người Việt Nam như một đều đang hô to: lập quyền dân. Triệu người Việt Nam như một đều đang ước mơ tự do, hạnh phúc. Chúng ta đang sống năm 2013 hay năm 1945?" 

Thật là trăn trở vì câu hỏi này?

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

GS hài hước quá!
chúng ta đang sống vào cuối năm 2013, nhưng tình cảnh giống như năm 1945.
chúng ta rất cần những người có chí khí như GS, tập hợp mọi người đồng lòng giành lại biển đông mà quân tq đang hòng xâm chiếm.