Thứ Ba, tháng 11 06, 2012

UbuntuOne, chia sẻ trực tiếp

Lần trước tôi đã kể với mọi người về ổ đĩa lưu trữ mạng UbuntuOne. Lần này nhân có một trao đổi nho nhỏ với bạn mạng, về việc chia sẻ trực tiếp tệp đã lưu trên "đám mây", tôi thấy có vẻ như UbuntuOne cho người dùng được rộng rãi hơn so với dịch vụ tương tự đi trước là DropBox.

Với DropBox bạn có thể chia sẻ bức ảnh con ếch Costa Rica qua thư, qua Facebook, hoặc qua Twitter.  Hoặc bạn có thể lấy đường dẫn về trang mạng đang xem. Với các cách chia sẻ này bạn, dường như, không nhúng được một tấm hình trực tiếp vào trang mạng xã hội khác mà bạn là thành viên. (Ảnh bên tải từ máy tính lên). Bạn chỉ có thể xem và tải về bức ảnh trên trang của DropBox.
Với UbuntuOne bạn có thể phát hành bức ảnh qua đường dẫn tương ứng do dịch vụ cung cấp. Với đường dẫn này bạn có thể xem ảnh thô trên mạng trực tiếp từ UbuntuOne, hoặc nhúng nó trực tiếp vào một mạng xã hội mà bạn là thành viên. Tất nhiên, cũng giống như DropBox, có những mạng xã hội nhận hoặc không nhận sự "phát hành" qua UbuntuOne này. Blogger (trang Bạn Trỗi) không nhận, nhưng trang KQH thì lại nhận, tạo nên một sự tiện lợi nho nhỏ nếu cái ảnh ấy chỉ dùng cho KQH :)

Không có nhận xét nào: