Thứ Sáu, tháng 11 23, 2012

Mùa thu nước Nga

Mời AE thưởng thức mùa thu vàng ở nước Nga ngày nay.

Xem  tại đây

Không có nhận xét nào: