Thứ Tư, tháng 5 29, 2013

...muốn khóc: Nguy cơ công nghiệp hoá “chết yểu” vì Trung Quốc

Dân Trí:
Trong ASEAN, không phải quốc gia nào cũng bất lợi trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng một số nước, trong đó có Việt Nam, bên cạnh không kiểm soát nổi nhập khẩu thì còn có nguy cơ công nghiệp hoá sớm đổ bể do xuất khẩu tài nguyên sang Trung Quốc.
...Nhìn chung, sự gia nhập của Việt Nam vào các định chế kinh tế - thương mại mang tính khu vực hay toàn cầu là cơ hội hay là nguy cơ đối với các ngành sản xuất trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào chính Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn vào Thái Lan, Singapore và Malaysia!
Nhìn và so sánh sự khác biệt! Họ là nền dân chủ giả hiệu với tam quyền phân lập và một mớ các đảng tư sản hoặc dân túy đều lấy nhân dân làm đối tượng lừa mị kiếm phiếu mà hễ thằng nào có ý định trèo lên trên dân thì bị thằng khác nắm chân kéo xuống :-)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ừm, đâu chỉ công nghiệp hoá chết yểu.
Huhu