Thứ Sáu, tháng 12 28, 2012

Vỡ thì biết ngay

Nhận diện nguy cơ tan vỡ từ bên trong là bài đăng trên VietnamNet về Hội thảo khoa học phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội.
Nhận diện rồi thì nêu ra những biện pháp phòng chống tự vỡ từ các loại khói mù "khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong phòng chống tham nhũng. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Rồi hàng loạt nhiệm vụ khác như cơ chế kiểm tra, giám sát, cơ chế thực thi dân chủ…" 
cho tới liệu pháp nội khoa vẫn tụng niệm thường xuyên mấy chục năm nay xuống dốc "mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của chính mình. Ngoài ra, cần có cơ chế để đội ngũ đảng viên kiểm tra, giám sát ngay trong chính nội bộ.
Các giải pháp khác là tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ để “mỗi đảng viên trở thành người cộng sản chân chính”.
Hội chẩn chính trị mà như này thì có cái hiện trường cách mạng cũng chả bảo vệ được, nói gì tới phát huy :(

3 nhận xét:

VNQ nói...

Đảng viên "thuộc lòng" kết quả hội chẩn của mấy đ/c VẸT như thế này bao năm rồi...như bò nhai rơm khô. Tự diễn biến là lẽ tất nhiên. :D

Nặc danh nói...

Dễ nhất là đổ lỗi cho người khác!

Nặc danh nói...

Đỗ lỗi cung còn khó đấy, dễ nhất là hô hào ... suông. Hô hào mà tự mình gương mẫu thì khó quá, thôi ta cứ hô suông ... có sao đâu?
TT