Thứ Năm, tháng 12 13, 2012

Bao giờ cho đến... Bắc Kinh

VnExpress đưa tin theo AFP, rằng hôm nay TQ tổ chức tưởng niệm 75 năm phát xít Nhật gây cuộc thảm sát Nam Kinh.

Bao giờ cho tới tưởng niệm cho Bắc Kinh năm 1989?

Không có nhận xét nào: