Thứ Sáu, tháng 12 07, 2012

Thăng hạng, tin mừng?

VietnamExpress.net: Tổ chức minh bạch thế giới (Transparency International) vừa công bố báo cáo về Chỉ số nhận thức tham nhũng 2012 (Corruption Perception Index). Chỉ số này "xếp hạng các nước và vùng lãnh thổ dựa trên độ nhận thức về tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế công". Điểm đạt được càng cao thì độ "trong sạch" của nước đó càng lớn... Việt Nam xếp hạng 123 trên 176 nước với 31 điểm. Năm 2011, Việt Nam được 29 điểm, đứng thứ 112 trên 183 nước.
Như thế năm nay nước Việt mến yêu được thêm 2 điểm, từ 29 lên 31 điểm, nhờ vào nhận thức của dân ta, rằng "cả hệ thống chính trị vào cuộc", bước đầu đã đẩy lùi tham nhũng.
Cố lên 60 điểm nữa trong 30 năm tới để xóa bỏ tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội.
Việt Nam cố lên... :)

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Lại phổng mũi vì mình làm tốt quá, tiến bộ?