Thứ Tư, tháng 12 26, 2012

Không ảnh Côn Đảo

Bài của a.TM như một gợi ý để tôi mở bản đồ Gúc ra xem. Nó được làm từ những người như tôi vẽ đường trên nền không ảnh do Gúc cung cấp.
Có một bất ngờ nho nhỏ là độ phân giải không ảnh mà Gúc cung cấp bây giờ đã khá hơn rất nhiều so với trước. Ảnh có thể không mới lắm, nhưng nhờ độ phân giải lớn hơn và những bạn vẽ bản đồ Gúc đã chú giải nhiều địa điểm hơn nên ngắm nhìn những bức ảnh cũ có thú vị mới.
Toàn cảnh khu trung tâm Côn Đảo. bấm vào (+) để phóng to, bấm giữ và di để chuyển vị trí.

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Lướt trên bãi biển Đầm Trầu hạ cánh xuống SB Cỏ Ống

Gốc bàng cội trên đường Lê Duẩn bên dinh Chúa Đảo, nhìn ra cầu tầu 914

Trung tâm Quân Dân Y

Biệt thự đường Phạm Văn Đồng

Không có nhận xét nào: