Thứ Năm, tháng 12 13, 2012

Nhờ ông Tt

Ông Tt khoe mãi làm được ảnh ghép mông với má các kiểu :)
Nhờ ông chuẩn bị làm cho cái ảnh theo bố cục của ảnh dưới đây.

V.Hùng đã vào tới SG, ô.TM đón từ phà Cát Lái về nhà, rồi DS đưa từ nhà TM về nhà khách ngân hàng.
Mấy hôm nữa thế nào chả có tụ bạ anh em. Nhân dịp này đề nghị các anh có mặt chụp một kiểu 5 người. Rồi ra đây nhờ ô.Tt ghép nốt tôi với T.Đ vào nữa là xong, hỉ?

4 nhận xét:

TQtrung nói...

Hehe! đầu sư cọ ghép hơi khó!!!Nhưng sửa qua loa được cái này nhìn Khá hơn.

Nặc danh nói...

Hàng ngồi Thanh Minh ,Tương Lai,Chí Quang.Hàng đứng P.Tùng ,V.M.Hùng,Thanh Đường ,còn người sau "nỏ biết mô"?/TBK4

Nặc danh nói...

bon minh strong dang yeu qua

HCQuang nói...

Chào TBK4.
Cái anh chàng nớ là Hữu Thành.
Tối qua nhóm này đã chụp một "bô" để kỉ niệm sau 43 năm, nhưng khuyết mất P.Tùng, T.Đường, H.Thành.