Thứ Hai, tháng 2 16, 2015

Để tưởng nhớ chị Hiếu

Chị Hiếu đứng giữa , áo dài xanh ( đã bị u cổ)


Không có nhận xét nào: