Thứ Tư, tháng 2 25, 2015

Dịch vụ khử rung của Youtube

Mô tả dịch vụ này trong lời góp cho Tk8 rồi, chụp thêm mấy cái màn hình để tìm cho nhanh.

Mở phim của mình ra, có mấy cái nút ở bên trái, cái thứ hai là "Các tính năng nâng cao", bấm nó.

Trong các tính năng cao lại chọn tiếp nút "Ổn định". Rồi bỏ đấy đi chơi một lúc, là xong. Nó sửa trên máy chủ, bên mình chả làm gì cả. Trừ khi muốn có thì lại tải ngược về.

Ở cái ảnh trên, nút "CC" là để cho phụ đề vào. Đại loại là thế.

1 nhận xét:

TK8 nói...

Hay nhể, Máu nhể, Oách nhể, bọn Tư Bổn hầu hạ mềnh rứa k lấy xu mô chắc chắn chúng phải có âm mưu gì - hay là VN mần Tư Bổn lun chúng khỏi chống phá ???

Xin - Bà - Tí - Bơ kụ HT