Thứ Sáu, tháng 5 16, 2014

Thư Bác Hồ10 nhận xét:

TK8 nói...

Chữ Cụ xấu thật (quan điểm hồi đó có thể là đẹp ?), nhưng mà CÂU CHỮ thì sau 70 năm vẫn chả có đ/c mô viết được, còn TÁC DỤNG XỐC DẬY CẢ 1 DÂN TỘC thì chắc là mãi mãi hổng có ai - Đúng là Thánh Nhân !
So sánh với bản in trên báo thì cháu thấy chỉ khác nhau chữ XUỔNG - THUỔNG. Bác mô phát hiện cái gì khác k nhể ?

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Nguyen Thi Thai nói...

Có bảy chỗ khác nhau nữa.

HCQuang nói...

Nguyen Thi Thai tinh thật. Em chỉ ra cho tụi anh với.

TK8 nói...

Đề nghị bác Chí Nhớn rà soát xem sơ xuất ở khâu nào ?. Nếu lỗi in ấn thì bác cứ cho mấy NXB nghỉ việc. Nếu do đ/c Vũ Kỳ thì để cháu xử lý. Nếu chính Cụ Hồ chỉnh lý lần cuối thì cháu bó tay ạ - nghĩa là bản của bác Chí là "áp chót".

Trường hợp bản nầy do chính bác Chí tập viết theo tuồng chữ Cụ thì kỳ Đại Hội tới cháu đưa bác Chí Nhớn vô thẳng Ban Tuyên Huấn TW.

Nặc danh nói...

@TK8
Thời nay không thiếu người tài giỏi biết kêu gọi nhân dân, nhưng vì toàn thể nhân dân ta đều đã đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cho nên không cần thiết.
Bác Hồ viết: "...không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc...".
Vậy ngày xưa thời các cụ đúng là không văn minh, cứ phải lo có sự chia rẽ các đảng phái. Còn nay thì khỏi!

Nặc danh nói...

-TK8: Định "cơ cấu" anh Chí vào Ban Tuyên huấn TW? Nó có còn không? Giờ nhiều cơ quan cứ dùng từ "tuyên giáo" với "tuyên huấn" loạn cả lên.
Cập nhật mới đây:
"Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (trước đây được gọi là , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương) là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác này của Đảng".

Nguyen Thi Thai nói...

So với bản viết tay, những thay đổi trong bản in, dù nhỏ nhưng hay hơn. Có lẽ chính Cụ đã chỉnh sửa bản bông.

lecong nói...


TK8:Bản gốc "Chúng ta muốn hòa bình chúng ta phải nhân nhượng..." "phảinhân nhượng " chứ không phải là "đã nhân nhượng"

TQtrung nói...

Giữ nguyên văn bản của cụ, chỉ cần đổi ba chữ từ hàng thứ ba, chữ thứ bảy, tám, chín ( cũng như vậy ở câu thứ chín) thành: "bọn Tàu khựa"
là hợp với thời hiện tại.

HCQuang nói...

Chí phải, bác TQtrung, nhà ông tuyên huấn chỉ đổi vài chữ là hợp với thời hiện tại ngay ấy mà.