Chủ Nhật, tháng 5 25, 2014

49 ngày mất Bùi Hồng Thanh

Hôm nay gia đình tổ chức lễ cúng 49 ngày Bùi Hồng Thanh mất. Bạn Trỗi có đại diện tới dự cùng gia đình. Ngồi lại với nhau, cảm nhận được như còn bạn ngày nào. Và tiếc cho bạn tới ngày có thể thong thả gặp gỡ hàn huyên với bạn già, thì lại sớm ra đi. Thay mặt bạn Trỗi chúng tôi đã thắp hương trên bàn thờ bạn và mong bạn yên lòng siêu thoát.