Thứ Bảy, tháng 3 29, 2014

Lời cảm ơn

Anh em chúng tôi xin cảm ơn tất cả các Bạn Trỗi đã gửi lời chia buồn, tới phúng viếng và tiễn đưa mẹ chúng tôi là cụ bà Nguyễn Thu Liên về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, xin được lượng thứ.
Trịnh Việt Dũng K4
Trịnh Việt Cường K6
Trịnh Chí Liêm K8.

Không có nhận xét nào: