Thứ Năm, tháng 3 27, 2014

49 ngày Văn Chiến mất

Hôm nay tổ chức lễ cúng 49 ngày Văn Chiến mất, gia đình mời bạn Trỗi. Nhiều bạn, cả tôi, nghĩ làm sao đến cho hết được. Cũng phải. Cuối cùng tính ra bạn Trỗi mình cũng ngồi kín được mấy mâm, chắc Chiến vui lòng.
Có mấy cái ảnh Lưu thẹo gửi, nhớ bạn đã mất, cũng là dịp bạn còn gặp gỡ nhau.Còn chị Chung, anh Tộ, anh Nguyên k2 ở mâm bên, Mạnh Cường và tôi.


Không có nhận xét nào: