Thứ Hai, tháng 10 01, 2012

Lại chặn

Chiều nay rời cơ quan chưa thấy có trở ngại gì vào Bạn Trỗi. Vẫn đọc, vẫn góp lời, phình phường.
Đến tối xong xuôi mở máy coi có gì mới. Thấy lại đã bị chặn rồi.
Chợt nhớ bên UT có tin 50 trang mạng tô đen.
Lại nhớ hôm nay khai mạc họp Đảng. Chắc phải chặn chúng nó, những cái trang đen ấy.
Mình không đọc được trang của mình, thôi thì hi sinh vậy.
Cũng như làm thủy điện chặn dòng. Có điện thì thôi nước làm lúa, thôi tôm thôi cá. Không động đất là may. Ấy thế mà hình như đâu đó vẫn rung rinh ì ầm?

Không có nhận xét nào: