Thứ Hai, tháng 10 29, 2012

Về thông báo của BLL Trường

Một số anh hỏi về Thông báo của BLL Trường đã đăng ở trang bạn Trỗi khác. Sau khi trao đổi với anh VH.Bình, xin được thông báo như sau:
1. Các kết luận của BLL Trường đã được BLL khóa 4 thực hiện một cách phù hợp với tư cách đại diện cho Khóa.
2. Liên quan tới từng cá nhân là tham gia chuyến đi QL nhân lời mời của Bạn, BLL k4 thấy đi kết hợp ngoại giao nhân dân với du lịch là không tiện. Vì thế BLL có chủ trương không làm đầu mối cho chuyến đi ghép này. Các bạn có nguyện vọng đi chuyến này xin đăng ký trực tiếp với các anh đã được phân công trong thông báo.
3. Sau này tùy theo nguyện vọng thăm lại QL của anh em mà BLL k4 có thể sẽ tổ chức chuyến đi theo cách du lịch thông thường và có thông báo nếu nhận được đề xuất của các bạn.

4 nhận xét:

bạn trỗi nói...

bll trường thông tin thế này thì các Trỗi mới biết thật giả chứ Cám ơn VH.Bình.

Nặc danh nói...

@V.H.BÌNH:Thông báo của BLL chỉ có "Đại biểu"thôi,không phải BLL các khóa...nên chấp nhận vậy thôi,..."Ngoại giao NHÂN DÂN"mà,ngày nay TQ đang sắp tấn công các đảo của Trường Sa,thì làm sao mời đủ các "Quý vị TA BẺO" được,thông cảm nhé,bao giờ Trường Sa thuộc về "Trung Hoa Đại lục",lúc ấy mời các bác thăm đảo cho vui nhỉ?

Nặc danh nói...

hề hề...
Tới bi giờ mà còn làm ngoại giao nhân dân, thì ko hỉu mồm miệng các pác có măm cái gì đặc biệt ko?

Thôi đợi qua tháng 11, xong ĐH 18, thì VN thành khu tự trị rồi thì khỏi cần làm ngoại giao nhân dân nửa!

4 SG


Nặc danh nói...

@Anh Tư Sài Goòng:Anh chẳng chịu khó tí nào,hồi đánh Mỹ mình còn"vừa đàm ,vừa đánh",còn bi chừ yếu hơn nên phải dùng "Ngoại giao Nhân dân,"chuẩn bị lực lượng đủ mạnh..."mình mới chơi được Tàu khựa chứ,anh Tư nhìn thiệt xa,mà Trông không rộng chút nào hết,xin chào.