Thứ Tư, tháng 10 24, 2012

Đáng chết biết chừng nào!

Sài Gòn Tiếp Thị

1 nhận xét:

Q.MF nói...

"Ông trời" không phải là người nên "không có mắt"!