Thứ Ba, tháng 6 23, 2015

Lời cám ơn của Đoàn Long

Anh Đoàn Long, qua Ban LL, xin gửi tới các bạn k4 và tất cả các bạn đã thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và đưa tang cụ bà thân sinh của Anh ngày hôm qua.

Không có nhận xét nào: