Thứ Bảy, tháng 3 14, 2015

K4 viếng thầy Văn


Ảnh do Tk8 gửi tại https://picasaweb.google.com/huy1312
Bài về Thầy trên trang k6 http://bantroik6.blogspot.com/2015/03/nho-thay-van.html

Không có nhận xét nào: