Thứ Năm, tháng 1 15, 2015

Vài hình ảnh K4 tham dự lễ tang Thân mẫu bạn Phạm Mạnh





2 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Nghe nói anh PM tuổi lứa k1. Chà, hồi ở với nhau không thấy anh tỏ ra nhiều tuổi hơn.

Nặc danh nói...

Bà thân sinh anh Phạm Manh là Cụ Chủ tịch Hội phụ nữ Hà Nội-Bà NHÂN!/TBK4