Thứ Bảy, tháng 1 31, 2015

Thông báo... không GBCF

Để AE tập trung thời gian và tài lực vào việc chuẩn bị Tết Con Dê.  BLLK4(fíaNam) tạm ngưng Giao ban cafe vào ngày chủ nhật 1/2/2015, qua Tết sẽ...

                                                                                             

                                                              BLLK4 kính báo

                                                                  Trung Liêm

Không có nhận xét nào: