Thứ Bảy, tháng 9 06, 2014

Lời cám ơn của GĐ Phan Hoài Thuận

Gia đình Phan Hoài Thuận
trân trọng cám ơn anh em bạn bè k3, k4, k5, k6 
đã đến chung vui với gia đình và mừng hạnh phúc cho Hai Cháu.

Không có nhận xét nào: