Thứ Năm, tháng 6 12, 2014

Thông báo của BTC cuộc gặp (phía Bắc) về giờ tầu vào/ra Huế

Ban LL phía Bắc thông báo việc đi tầu hỏa vào và ra cuộc gặp mặt ở Huế như sau:

Chuyến vào: Tầu Thống Nhất SE1, khởi hành 19h ngày 26/6/2014.
Đề nghị các bạn có mặt tại phòng đợi đi tầu Thống Nhất, ga Hà Nội, từ 18h15 để tập hợp đầy đủ, trả vé cho từng người và vào ga lên tầu.

Chuyến ra: Tầu Thống Nhất SE24, khởi hành 14h ngày 29/6/2014.

Không có nhận xét nào: