Chủ Nhật, tháng 8 04, 2013

SGK cho trò nghèo Mỹ Yên

Đến hẹn mua SGK cho trò nghèo Mỹ Yên, tuần trước tôi đã gọi cô Nhì. Tuần này lại nhắc, thì cô ấy nói ngày mai sẽ gửi mail về.
Giọng có vẻ ngại cô Nhì nói năm nay số hộ nghèo lại tăng thêm (cũng lạ ngày càng nghèo hơn?) trong khi sách vở các cháu giữ kém, hỏng nhiều.
Tôi cũng hơi chán nhưng vẫn nói cứng với cô Nhì là cứ gửi thống kê về, rồi tính có tới đâu chơi tới đó. Anh em mình đã hẹn ủng hộ các cháu địa phương cho tới khi hết hơi thì thôi. Là lần này chăng?

1 nhận xét:

Nhat Trung nói...

@HT: Nên dùng từ "phụng dưỡng SGK" cho Mỹ Yên suốt đời.He he