Thứ Tư, tháng 11 25, 2020

Tin buồn anh Trần Quang Thành đã mất

 Tin buồn (theo tin từ bạn Trỗi Lo Vuthang)

Anh Trần Quang Thành (bạn Trỗi K4) đã mất hồi 7h20 ngày 24/11/2020 (10/10 Canh Tý) 

Lễ viếng từ 7h30 ÷ 9h30 ngày 27/11/2020 tại Nhà tang lễ bv 198. An táng tại quê nhà.

K4 vào viếng và đưa tang bạn hồi 9h00, mong các bạn đến sớm ít phút để tập hợp.

Không có nhận xét nào: