Thứ Năm, tháng 1 18, 2018

Trường – Kỳ – Kháng – Chiến – Nhất – Định – Thắng – Lợi

(Sưu tầm)
Theo cuốn “Cận vệ Bác Hồ” thì Trường – Kỳ – Kháng – Chiến – Nhất – Định – Thắng – Lợi,… là bí danh của các ông/bà (trong các thời kỳ và thứ tự theo thời gian):

Trường – gồm 3 ông:
-       Võ Chương, người Huế, bảo vệ (và, cũng như các chức danh khác của Việt Minh, “bảo vệ” là một nhiệm vụ không chỉ gồm mỗi công việc bảo vệ).
-       Huỳnh Văn Phức, tức Nhất Văn Lâm, biệt danh Trường Toóng, người Tày, bảo vệ.
-       Phạm Văn Nền, người Hà nội, lái xe (thời kì Hà nội khởi nghĩa giành chính quyền).

Kỳ – ông Vũ Kỳ, tức Vũ Kỳ Ninh, tức Vũ Long Chuẩn, người Hà đông, thư ký.

Kháng – ông Hoàng Hữu Kháng, tức Nguyễn Đăng Cao, tức Nguyễn Văn Lý, người Thái bình, (trưởng nhóm) bảo vệ.

Chiến – ông Tạ Quang Chiến, tức Nguyễn Hữu Văn, người Hải dương, bảo vệ.

Nhất – gồm 2 ông:
-       Hồ Văn Nhất, tức Hồ Văn Trường, biệt danh Nhất Văn Lâm, người Tày, bảo vệ.
-       Long Văn Nhất, biệt danh Nhất Tiên Phong, người Tày, cần vụ.

Định – Võ Viết Định, tức Chu Phương Vương, biệt danh Ngọc Hà, người tày, bảo vệ.

Thắng – gồm 2 ông:
-       Nguyễn Quang Chí (tức Nguyễn Quang Huy), cần vụ.
-       Triệu Hồng Thắng, tức Triệu Văn Cắt, tức Triệu Tiến Thọ, người Dao, liên lạc.

Lợi – ông Trần Đình, người Nùng, bảo vệ.

Cô Chín – bà Lê Thị Thanh (tức Ngọc), nấu cơm.

Xuân – Bác Hồ.

Ngoài ra, trong từng thời kỳ còn có Trung Dũng, Kiên Quyết, Đồng Tâm:

Trung Dũng:
-       Trung – ông Phạm Văn Mộc, liên lạc.
-       Dũng – ông Nguyễn Văn Dong, liên lạc.

Kiên Quyết:
-       Kiên – ông Nguyễn Văn Nga, bảo vệ.
-       Quyết – ông Nguyễn Văn Phúc, bảo vệ.

Đồng Tâm:
-       Đồng – ông Lộc, Việt kiều Thái lan về nước, nấu cơm.
-       Tâm – ông Lê Văn Chánh, người Nam bộ, Việt kiều Thái lan về nước, bác sỹ.

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Cụ HCQuang có nhiều tư liệu hay mà nếu không phải là người yêu sử thì không biết được đâu. Kính cù!