Thứ Hai, tháng 8 14, 2017

Tin buồn mẹ anh Mạnh Dũng k4 mất

Cụ  bà Nguyễn Thị Thọ sinh ngày 04/9/1922, thân sinh anh Nguyễn Mạnh Dũng, đã mất hồi 18h26 ngày 13/8/2017 tức 22/6 (nhuận) năm Đinh Dậu , thọ 96 tuổi. Tang lễ tổ chức tại nhà Tang lễ 125 Phùng Hưng vào   ngày thứ tư, 16/8/2017,  lễ viếng từ 15h30-16h40, truy điệu từ 16h40-16h55, 17h30 hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ.
Con trai trưởng Nguyễn Mạnh Dũng kính báo.
------
K4 vào viếng lúc 16h, mong các bạn tham gia đông đủ

Không có nhận xét nào: