Thứ Hai, tháng 4 03, 2017

Tổ chức xe đi Quảng Ngãi

Anh Cao Sơn Hải dự định tổ chức 1 xe 16 chỗ đi Quảng Ngãi họp lớp cuối tháng 6, tối ưu là đi 10 người. Dự toán chuyến đi chừng 2 nghìn cây số, 8 nghìnĐ/km gồm cả mọi loại phí đường và dầu diesel. Bao lái xe ăn nghỉ cả chuyến, chi ăn nghỉ dọc đường, mỗi người chừng 2 triệu. Tính ra không thấp hơn vé máy bay là mấy, mất thời gian di chuyển hơn, nhưng lại được đi nói chuyện tào lao vui vẻ và chủ động hơn.
Vậy anh nào muốn đi xe này thì liên hệ trực tiếp với anh Cao Sơn Hải nhé.
Anh nào định đi tầu hỏa, thì cũng nên học tập đứng là làm đầu mối mua chung đi chung cho vui.

Không có nhận xét nào: