Thứ Bảy, tháng 3 11, 2017

Tin buồn: bố anh Nguyễn Đặng Hùng mất

Anh Nguyễn Đặng Hùng báo tin ông cụ mới mất. Lễ viếng từ 9h30 đến 10h30 ngày Thứ Tư 15/3/2017 tại Nhà Tang Lễ Quân Đội, 5 Trần Thánh Tông, HN. Xin báo để các bạn biết, chia buồn, thăm viếng và đưa tang Cụ. -------- Bạn K4 tập trung vào viếng lúc 10h.

Không có nhận xét nào: