Thứ Hai, tháng 9 19, 2016

Tin buồn

Mẹ các anh Trần Chí Nhân, Trần Chí Nghĩa mất.

Lễ viếng tổ chức từ 7h đến 9h ngày 22/9/2016
tại Nhà Tang Lễ QĐ, 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ tang bắt đầu vào 9h cùng ngày.

Bạn Trỗi k4 vào viếng lúc 8h30, xin các bạn đến trước vài phút để tập trung.

3 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Xin chia buồn với gia đình và hai anh Chí Nhân-Chí Nghĩa !

Tuong Lai nói...

Xin chia buồn với Chí Nhân-Chí Nghĩa và gia đình.

TranKienQuoc nói...

Xin chia buồn cùng Chí Nhân, Chí Nghĩa!