Thứ Sáu, tháng 7 08, 2016

CHÂN ZUNG

Gửi trước ít hình. Các cụ trông kháu lão phết.

Dù có đi xa lòng vẫn nhớ về Hà Nội !Bạn già gặp nhau. Sướng!

anh thanh niên này đâu ra thế nhỉ?

Thao láo đang nổ. Ngày xưa ảnh có gáy nhiều thế này đâu?

VCP nhớ nhắc "chị xã" mở mắt khi chụp hình
kẻo mọi người lại đỗ lỗi " tại thằng đánh máy".


4 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Nghe tin anh TM mới vào đến Huệ đã trèo xuống xe. Tưởng sẽ có một màn dấn thân nhiếp ảnh từ Trung vào Nam, nào ngờ hôm sau nữa gọi điện thăm hỏi đã ở Sè Goòng và hôm nay thì xuất bản :-)

TK8 nói...

Đảng viên rứa khác chi "B quay đào ngũ" hè ?

TM nói...

@TK8:
Bắt chước anh Ba giả bộ tập kết ra A rồi lộn trở lại chỉ đạo Cm B thôi? Thiên cơ bất khả lộ nhé!

namphuocmd nói...

PM: cảm ơn các phóng viên " chén trường" đã để tâm ghi lại những kỷ niệm đẹp này!