Thứ Tư, tháng 2 03, 2016

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P3)

Các tế bào ung thư sống bằng gì. What cancer cells feed on. 

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.
a. Đường là chất nuôi dưỡng ung thư - Cắt bỏ đường là cắt đứt một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các chất thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được làm bằng aspartame và đều độc hại. Chất thiên nhiên thay thế đường tốt nhất là mật ong Manuka và mật miá nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. Muối ăn cũng có chất hóa học để làm cho nó có màu trắng. Chất thay thế tốt là amino Bragg và muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.
b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư sống nhờ vào niêm dịch này. Nếu loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ chết đói.

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid. Một chế độ ăn uống dựa trên thịt có tính acid,vì vậy tốt nhất là nên ăn cá và chút ít thịt gà hơn là ăn thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa kháng sinh dành cho gia súc, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng; tất cả đều có hại, đặc biệt là đối với những người bị ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.
To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).
d. Một chế độ ăn uống gồm 80% rau tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt giống, các loại hạt và một ít trái cây, sẽ đưa cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể là thức ăn nấu chín, bao gồm đậu.
Nước rau tươi cung cấp những enzyme sống, được dễ dàng hấp thụ và chuyển tới các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy các tế bào lành mạnh tăng trưởng. Muốn có các enzyme sống để tạo dựng các tế bào lành mạnh, bạn hãy thử uống nước ép rau tươi ( hầu hết đủ loại rau kể cà giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày. Các enzyme bị hủy diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C). 

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water - best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.
e. Tránh cà phê, trà và sô cô la vì chứa nhiều caffeine. Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Về nước - tốt nhất là uống nước tinh khiết, hay nước lọc, để tránh các độc tố và các kim loại nặng có trong nước máy. Nước cất có tính acid, vì vậy đừng nên uống.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông Chí ơi! Vậy là từ nay tôi giã từ cà phê. Bởi cà phê không đường, không sữa làm sao mà nuốt? Hu hu ...
HQK

HữuThành.Nguyễn nói...

Cân nhác xem bỏ cà phê có đường sữa có khi tệ hơn bị ung thư thì sao?

HCQuang nói...

Kính bác HQK.
Theo thiển ý của hạ thần thì:
Tài liệu nói rằng, ai mà chẳng bị Ung thư dăm lần bảy lượt, hắn là bạn đồng hành với các sinh vật trên trái đất này, do vậy, chẳng có lí do gì để các bác phải quan tâm tới hắn,
Do vậy, các bác cứ làm cái điền mà mình thích,
Ví dụ các bác có cái thú uống cafe với đường, với sữa thì, theo tui, cứ việc mà uống, miễn không lạm dụng (dùng quá nhiều),
Vả lại, lạm dụng (với bất kì cái chi, chuyện chi) cũng đều không tốt cả,
Ví dụ bác khoái đi chơi thì cứ việc mà nhởn, dưng mà nhởn tối ngày sáng đêm thì có nhẽ bị lạm dụng.
Trình bác.
Một thợ điện tử.

TQtrung nói...

Mời các anh cứ theo cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ đăng tại VIETNAM NET để chữa ung thư nhé.