Thứ Hai, tháng 8 17, 2015

Thông báo họp BLL Trường

Nội dung quan trọng là gặp mặt toàn trường theo các khu vực nhân ngày truyền thống 15/10.
Chi tiết xem ở trang Bạn Trỗi K5 (để khỏi lặp lại ở nhiều trang).

Không có nhận xét nào: