Chủ Nhật, tháng 3 07, 2010

k14 Đại học Tổng hợp HN gặp mặt hàng năm

Hôm nay k14 Đại học Tổng hợp HN gặp mặt hàng năm. Việc lập ra một trang tin để trao đổi với nhau đã được nêu và nhất trí cứ mở ra. Hi vọng mọi người tham gia trên tinh thần kết nối bạn cũ, duy trì tình thân để sống vui vẻ hơn.


Các bạn học k14 có địa chỉ thư điện tử, nếu muốn, đều được mời làm người viết bài cho trang tin này (dung lượng kỹ thuật tối đa 100 người). Khi nhận được thư mời trên thư điện tử, các bạn chỉ cần chấp thuận, làm theo hướng dẫn để trở thành người viết bài. Người viết bài có danh khoản (blogger account) có quyền sửa, xóa bài viết và lời góp của mình. Những người không có danh khoản chỉ có thể xem và góp lời nhưng không sửa, xóa được lời góp của mình.

Không có nhận xét nào: