Thứ Tư, tháng 11 09, 2011

Tin nhanh về các anh Tất Thắng k4

Hôm qua Trưởng Ban LL VH.Bình đưa mấy tin:

1. Trần Tất Thắng (121 trong Danh sách) hiện ở bên Gia Lâm, mấy chục năm không có liên lạc. Vừa rồi VH.Bình và một số bạn sang thăm. Hoàn cảnh Tất Thắng khó khăn vì bệnh thần kinh, sống phụ thuộc. Nhưng nói chuyện vẫn rất nhớ thời học trường NVT. VH.Bình dự kiến sẽ quyên góp giúp bạn đỡ phần nào khó khăn.

2. Lê Tất Thắng: 19/12/2011 sẽ tổ chức cưới cho con tại thành phố Lào Cai. Do điều kiện tổ chức xa xôi nên Tất Thắng có lời thông báo trước và mời các bạn kết hợp du lịch đến dự tiệc cưới của cháu.

Các anh quan tâm chi tiết hơn, xin gọi điện trực tiếp cho anh VH.Bình.

Không có nhận xét nào: