Chủ Nhật, tháng 12 18, 2011

Xe sang rước... râu

VietnamNet đưa tin "xe sang rước... râu" bên Tầu. Cứ tưởng mấy ông Tổ QTCS (của a.Chiến Ban Biên giới?) về thăm. Hóa ra là nói theo lối mới của người hà lội.

Chỉ còn biết hát "chưa có bao giờ tồi như hôm nay..."

Không có nhận xét nào: