Chủ Nhật, tháng 2 23, 2014

Cập nhật Chân dung K4 v.1.5

Cám ơn anh TĐ gửi tới ảnh 1966 nhóm "bạn Trỗi gia đình" :-)

Đã cắt ảnh từng người và thay vào Chân dung K4 ảnh cũ của LHN, NgTĐ. Riêng ảnh LTN chiều nghiêng nên không dùng làm "căn cước", giữ nguyên ảnh chậm hơn một chút (1967-1968, QL).

Không có nhận xét nào: